Neem contact op ›

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-mail bericht is door Scoop gecontroleerd op de aanwezigheid van eventuele virussen. Wij kunnen echter geen garantie afgeven dat al onze emailberichten volledig virus vrij zijn. Het is daarom verstandig uw binnenkomende e-mail berichten zelf op de mogelijke aanwezigheid van virussen te controleren. Scoop staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mailberichten, noch voor tijdige ontvangst daarvan