Neem contact op ›

Ik Ben NoaberIk Ben Noaber is een initiatief van Scoop Welzijn die Noabers in Almelo aan elkaar verbindt. Vroeger was het gebruikelijker dat mensen elkaar in de wijk kenden. Hierdoor werd er met meer vanzelfsprekendheid naar elkaar omgekeken. Vandaag de dag is het minder gebruikelijk dat mensen elkaar kennen. Daardoor kan het maar zo gebeuren dat mensen die veel voor elkaar zouden kunnen betekenen, en dit ook zelfs wel zouden willen, niet op de hoogte zijn van elkaars bestaan. Ik ben Noaber speelt een rol in de verbinding tussen deze mensen. Veel mensen hebben weinig netwerk om zich heen en daardoor is eenzaamheid, ook in Almelo, een groot probleem. Wanneer iemand wekelijks contact heeft met iemand anders, ook al is het maar om een kop koffie samen te drinken, wordt de hele intense eenzaamheid direct een stuk makkelijker te behappen, zo hebben we van onze Noabers gehoord. Ook het ‘bemannen’ van het inloopspreekuur wordt verzorgd wordt door wijkbewoners die vrijwilligerswerk willen doen. In Almelo De Riet zijn we begonnen met het stevig neerzetten van het project. Aan de hand van de daardoor opgedane kennis wordt het project straks over de rest van Almelo uitgerold.

In het digitale tijdperk waarin we nu leven, speelt een deel van het leven zich ‘online’ af. Ook op het gebied van vrijwilligerswerk is er veel mogelijk via internet. In Almelo kan men dan voor het zoeken van vrijwilligers of vrijwilligerswerk terecth op www.almelovoorelkaar.nl. Er blijven de eerstkomende jaren zeker nog mensen die niet internetvaardig zijn of zelfs geen computer hebben. Op deze mensen richt Ik Ben Noaber zich voornamelijk. Er is een inloopspreekuur waar buurtcontactpersonen noabers inschrijven en ze aan elkaar koppelen/matchen.

De koppelingen kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, bijvoorbeeld:
• Piet, gepensioneerd accountant, is tijdelijk niet in staat om zijn hond uit te laten, omdat hij zijn been heeft gebroken. Klaas, zijn overbuurman, is laag geletterd en kan brieven van officiële instanties niet goed begrijpen.
• Fatima is alleenstaande moeder en heeft haar handen vol om haar drie kinderen, haar baan en haar huishouden draaiende te houden. Buurvrouw Janny van drie huizen verderop kookt graag en vindt het leuk om met kinderen om te gaan.
• Jeffrey van 17 jaar is een jongen die erg handig is met de computer. Zijn achterbuurvrouw, Auk van 78, wil leren Skypen omdat haar dochter en schoonzoon met hunkinderen zijn verhuisd naar Bonaire.
• Rahime en Ayse zijn beiden rond de 50 en van Turkse afkomst. Ze zijn beiden de Nederlandse taal niet machtig en hebben buiten hun man en kinderen geen sociale contacten.

Bovenstaande mensen [namen zijn gefingeerd] wonen allemaal bij elkaar in de buurt, maar ze kennen elkaar niet. Middels Ik ben Noaber zijn ze met elkaar in contact gekomen, en helpen ze elkaar ‘uit de brand’.
Wederkerigheid is van grote waarde binnen Ik Ben Noaber. Zo kunnen twee hulpvragers soms zomaar aan elkaar gekoppeld worden, zie het voorbeeld van Rahime en Ayse.

Op dit moment zijn we bezig met het stevig neerzetten van een locatie van Ik ben Noaber in De Riet; het is de bedoeling dat we dit in de toekomst gaan uitrollen over de rest van de (aandachts-)wijken van Almelo. De bemiddeling tussen de Noabers wordt voor het leeuwendeel gedaan door onze twee vrijwilligers. Zij zijn zelf ook bewoners van De Riet en als vrijwilliger aan de slag in Dienstencentrum De Riet als buurtbemiddelaars.


Info: Contactpersonen: Jet Nuismer & Evelyn Reidinga
Inloopmomenten:
Elke dinsdag & donderdag 10-14 uur
Dienstencentrum de Riet, kantoor Scoop Welzijn
Plompstraat 6
7601 CR Almelo

Bellen: 06-30037419
Mailen: ikbennoaber@scoopwelzijn.nl
Dinsdag van 10 tot 13 uur
Donderdag van 10 tot 16 uur