Neem contact op ›

Kleurmeter Vrijwilligerswerk

De Kleurmeter Vrijwilligerswerk heeft als doel het intercultureel werken binnen vrijwilligersorganisaties verder vorm te geven. Meer allochtone vrijwilligers en/of meer allochtone leden/cliënten.

De Kleurmeter is door Scoop Welzijn Almelo in samenwerking met Kameleon Trainingen & Advies ontwikkeld met financiering van de provincie Overijssel.

Zie ook:
www.kleurmetervrijwilligerswerk.nl

De onderdelen van Kleurmeter zijn:.
1. Beleid en Bezinnen
2. Binnenhalen - Werving
3. Begeleiden
4. Belonen
5. Behouden
6. Beëindigen - Vertrek

Het beantwoorden van de 46 vragen neemt ongeveer 30 minuten in beslag

De termen autochtoon en allochtoon worden gebruikt. In deze kleurmeter wordt onder allochtonen de Niet-Westerse Allochtonen verstaan.
Niet-Westerse allochtonen zijn:
• Personen die zelf in Afrika, Azië, Zuid-Amerika of Oost-Europa zijn geboren.
• Personen die zelf in Nederland zijn geboren, maar waarvan de vader en/of de moeder in één van de genoemde gebieden geboren is.

Download hier de Kleurmeter als pdf