Neem contact op ›

Projecten

Alle projecten voor 55-plussers in Almelo op een rij:

Infowijzer

De Infowijzer is een informatief boekje met allerlei informatie over wonen, zorg, financiën, activiteiten en andere voorzieningen die er zijn. Het boekje is af te halen bij Scoop. De Infowijzer kunt u ook via deze website te bekijken. Lees meer>

Huiskamers

Een huiskamer is een gezellige ruimte waar senioren elkaar ontmoeten voor een praatje of samen een activiteit ondernemen. Hier kunt u eigen ideeën inbrengen.
Wilt u graag meer contact met andere senioren in uw buurt? Vindt u het leuk om samen iets te doen? U bent van harte welkom!
Lees meer>

Senioren Advies Team

Vrijwilligers van het Senioren Advies Team kunnen u hulp bieden bij het ordenen van uw persoonlijke administratie, het invullen van formulieren en het schrijven van brieven en bezwaarschriften. Lees meer>

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur biedt onafhankelijk advies en begeleiding bij het vinden van de juiste hulp of activiteiten. Ook als u eens met iemand van gedachten wilt wisselen, kunt u een afspraak maken met onze ouderenadviseur. Lees meer>

Huisbezoek 75+

Mensen van 75 jaar en ouder werden benaderd voor een huisbezoek. Lees meer>

Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+

Allochtone ouderen vanaf 60 jaar worden benaderd voor een huisbezoek. Lees meer>

Samen Online

Scoop doet in samenwerking met het ROC van Twente een project genaamd, Samen Online voor ouderen in Almelo. Gedurende zes/acht weken nemen vier ROC studenten van de sector ICT acht ouderen aan de hand mee op ontdekkingsreis langs de mogelijkheden van de computer en het internet. Lees meer>

Dienstencentrum de Riet & Trefpunt Elisabeth

Activiteiten, cursussen, lezingen en voorlichtingen voor senioren. Lees meer>

Ontmoetingsplein55plus

Ontmoetingsplein55plus brengt 55-plussers samen. Samen fietsen, wandelen, eten, musea, voorstellingen of steden bezoeken.
Iets voor een ander betekenen. Wandelen met iemand in een rolstoel, uitleg geven over de computer, iPad of digitale camera, tuinieren.
Zoekt u contact? Wilt u iets voor een ander doen? Zoekt u ergens hulp bij?
Wij horen het graag. Het initiatief ligt bij u!
Lees meer>

Senioren Maken School

Goed kunnen lezen is voor kinderen nu en in de toekomst erg belangrijk. Basisscholen kunnen hierbij vaak een steuntje in de rug gebruiken. Het project Senioren Maken School draagt hier positief aan bij. Senioren, die deelnemen aan het project, verlenen op vrijwillige basis ondersteuning tijdens het lezen. Lees meer>

Proveid

Proveid is een veiligheidsnetwerk voor ouderen in de Ossenkoppelerhoek. Vier keer per jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd door de werkgroep die bestaat uit drie vrijwilligers. De bijeenkomsten zijn gericht op veiligheid en ontmoeting, multicultureel, jong en oud.
Doelstelling is een netwerk te houden in de eigen omgeving om eenzaamheid te voorkomen. Momenteel zijn er zo’‘n 95 ouderen ingeschreven. Lees meer>

Inloop spreekuren

Centrum
De ouderenconsulent voor het Centrum, Fatima Bouhekan, houdt iedere maandagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur spreekuur bij het Trefpunt Elisabeth (Hofkampstraat 96). Voor antwoord op uw vragen, informatie, advies en natuurlijk een kopje koffie bent u van harte welkom. Houdt u de voordeur van het Trefpunt in de gaten voor dagen waarop het spreekuur niet doorgaat of verplaatst is.
Ossenkoppelerhoek & Aalderinkshoek
Bij dit inloopspreekuur kunt u terecht bij Hicran Icin, de allochtone ouderenadviseur, met al uw hulpvragen. Het kan prettig zijn om met iemand over uw situatie te praten en om samen te bekijken wat precies de knelpunten zijn en welke oplossingen mogelijk zijn. Onder het inloopspreekuur valt ook het senioren advies team (SAT). Het Senioren Advies Team is er voor senioren die moeite hebben met het verwerken van administratie, het invullen van formulieren of het afhandelen van bepaalde financiële of administratieve zaken.
Inloopspreekuur De Driehoek (Ossenkoppelerhoek)
Jan Tooropstraat 27 | Woensdagmiddag van 13:00-15:00 uur

Inloopspreekuur AC Knooppunt (Aalderinkshoek)
Catharina van Renneslaan 126 | Donderdagochtend van 9:30-12:30 uur

Telefooncirkel

Als u alleen woont en u vindt het prettig om dagelijks telefonisch contact te hebben, dan biedt de Telefooncirkel gezelligheid en veiligheid. De Telefooncirkel is een samenwerkingsverband tussen Humanitas, Sensoor Oost Nederland (Ouderentelefoon) en Scoop welzijn.