Neem contact op ›

Participatie naar Vermogen

Mensen met een bijstandsuitkering wordt gevraagd om naar vermogen een bijdrage te leveren in de vorm van maatschappelijke inzet (activering). Uitgangspunt is dat er geluisterd wordt naar en rekening gehouden wordt met de wensen en kwaliteiten van de mensen. De inzet moet beperkt zijn in omvang en mag geen bestaande arbeid verdringen.

Scoop heeft een overkoepelende functie tussen de gemeente Almelo en alle organisaties, instellingen en bedrijven die van betekenis kunnen zijn voor de activering van bijstandsgerechtigden.

Om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar activeringsplekken worden er extra Participatiecoaches ingezet. Participatiecoaches zijn niet betaalde (vrijwillige) goed opgeleide medewerkers. Zij bieden voorlichting, ondersteuning en begeleiding in de vorm van intake en voortgangsgesprekken. Door middel van een plaatsingsovereenkomst worden er heldere afspraken gemaakt tussen de deelnemer, Scoop vrijwilligers en de maatschappelijke organisaties.

Scoop vrijwilligers wil maatschappelijke partners een helpende hand bieden. Daarom organiseert zij, in samenwerking met de gemeente Almelo, een workshop voor maatschappelijke organisaties over het realiseren van activeringsplekken, passend binnen de Wet Werk en Bijstand. Door middel van een introductie op het fenomeen 'Participatie naar Vermogen', worden de mogelijkheden voor de eigen organisatie in beeld gebracht en onder begeleiding een praktische opzet gemaakt om zelf aan de slag te kunnen gaan met;
- Leren formuleren en organiseren van maatschappelijke activiteiten
- Begeleiden van de deelnemers
- Omzetten van het geleerde in concrete activeringsplekken

Voor informatie over het project 'Participatie naar Vermogen' kan er contact opgenomen worden met de afdeling op telefoonnummer 0546 544108 of kunt u een e-mail sturen naar participatie@scoopwelzijn.nl