Neem contact op ›

Senioren Advies Team

Senioren Advies Team


Als u moeite hebt met het verwerken van uw administratie, het invullen van formulieren of afhandelen van bepaalde financiële of administratieve zaken, kunt u terecht bij het Senioren Advies Team.
Het Senioren Advies Team bestaat uit vrijwilligers die worden geschoold en aangestuurd door Scoop. Een vrijwilliger van het Senioren Advies Team bezoekt u meestal thuis en gaat samen met u aan de slag om de zaken af te handelen. Het Senioren Advies Team probeert u zo te begeleiden dat u na verloop van tijd de zaken zelf kunt regelen.

Met welke vragen kunt u bij het Senioren Advies Team terecht?
Met uw vragen op het gebied van bijvoorbeeld financiële regelingen en mogelijkheden, het invullen van formulieren, het telefoneren of corresponderen met instellingen, het ordenen van de privé-administratie en het regelen van een verhuizing.

U hebt een brief gekregen van een instantie die u erg onduidelijk vindt;
U moet de administratie afhandelen en weet niet goed hoe dat moet of u kunt het niet meer zo goed lezen;
U heeft het financieel niet zo breed en wilt weten of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt;
U wilt een formulier invullen maar komt er niet goed uit;
U komt er plotseling alleen voor te staan, en heeft vragen over “de papierwinkel”;
U wilt een brief schrijven aan een instantie en kunt daar wel wat hulp bij gebruiken;
U gaat binnenkort verhuizen en weet niet hoe u alles moet regelen.

Voor wie?
Het Senioren Advies Team werkt voor alle zelfstandige wonende ouderen in de gemeente Almelo, die vanwege leeftijd, gezondheid, inkomen of andere omstandigheden onder-steuning kunnen gebruiken.

Kosten
Ondersteuning door het Senioren Advies Team is gratis, met uitzondering van Hulp bij Belastingaangifte. Onkosten die gemaakt moeten worden, zoals de map voor Thuisadministratie, kopieerkosten en verzendkosten komen voor rekening van de klant.

Hoe werkt het?
Heeft u een vraag of probleem voor het Senioren Advies Team, dan kunt u bellen met Scoop. Indien uw vraag voor het Senioren Advies Team is, wordt deze doorgegeven aan één van de vrijwilligers van het team. Deze vrijwilliger maakt een afspraak met u voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek kunt u verder uitleggen waar u mee zit. Indien duidelijk is dat het Senioren Advies Team u tot hulp kan zijn, wordt een overeenkomst getekend en gaat de hulp van start. De vrijwilliger helpt u op weg of zal uitzoeken wat er verder gedaan kan worden. Dat gebeurt altijd in overleg met u.

Meer informatie
Wilt u zich aanmelden voor of meer informatie over het Senioren Advies Team, dan kunt u contact opnemen met Sanne Tijhuis, projectleider Senioren Advies Team.
Telefoon 06 14 52 81 92 of s.tijhuis@scoopwelzijn.nl.